Altınpost - Abhazya Haberleri - Türk-Abhaz-Rus İlişkileri...

Toplantının ardından Uluslararası Apsnı Vakfı, Ankara Politik Çalışmalar Merkezi ve BDT Ülkeleri Enstitüsü arasında işbirliği anlaşması törenle imzalandı.

http://altinpost.org/haber-arsivi/item/2728-t%C3%BCrk-abhaz-rus-ili%C5%9Fkileri-sohum-daki-toplant%C4%B1da-tart%C4%B1%C5%9F%C4%B1ld%C4%B1.html
Subscribe to Syndicate