“Abhazya ve diyaspora arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi” konulu yuvarlak masa toplantısı gerçekleşti.

Embedded thumbnail for “Abhazya ve diyaspora arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi” konulu yuvarlak masa toplantısı gerçekleşti.

“Uluslararası Apsnı Vakfı” tarafından organize edilen “Abhazya ve diyaspora arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi” konulu yuvarlak masa toplantısı 29 eylül günü başkent Sohum’da gerçekleştirildi.

Zaferin 22.yıldönümü ile 11 kişiden oluşan ilk diyasporalı grubun Abhazya’yı ziyaretlerinin 40.yılı onuruna düzenlenen yuvarlak masa toplantısına Başbakan yardımcısı Şamil Adzınba ve diğer devlet görevlilerinin yanısıra Abhaz Dernekleri Federasyonu başkanı Cengiz Aşuba, aydınlar ve uzmanlar da katıldı.

“Uluslararası Apsnı Vakfı” Basın Enformasyon ve Halkla İlişkiler Komisyonu başkanı Doç. Dr. Guram Amkuab tarafından yönetilen toplantı, şehitler için yapılan saygı duruşuyla başladı ve zaferin 22.yıldönümünü kutlayan kısa bir konuşmadan sonra ise konuşmalara geçildi. 

Toplantının açılış konuşmasını yapan “Uluslararası Apsnı Vakfı” başkanı Soner Gogua; diyaspora konusunun her dönem Abhazya’nın en önemli gündemi olduğunu belirterek, devletin ve halkın bu yönde elinden gelen çabayı esirgemediğini, ancak daha başarılı sonuçlar elde edebilmek için mutlaka bir devlet programı hazırlanması gerekliliğini işaret etti. Gogua’ya göre herkes, eksiğini gediğini bir kez daha gözden geçirmeli ve güç birliği içerisinde yapılması gereken işlere dört elle sarılmalı. Gogua konuşmasına daha sonra şu sözlerle devam etti: “Bilindiği üzere 27 eylül 1975 yılında Beygua Sabri, Beygua Ömer, Hasan Yazıcı, Şamba Orhan, Bganba Cengiz, Atüanba İrfan, Aykusba Zülküf, Bediya Şefket, Amıçba Salih, Aquısba Fikret ve Bganba Raif dedelerinin zorla koparıldıkları topraklara binbir güçlükle ve uzun bir mücadele sonucu ayak basmışlardı. Bizler de gönümüzde o dönemde atılan sevgi tohumlarını daha da yeşerterek çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Bu gün, Türkiye’de ve çeşitli Avrupa ülkelerinde çok sayıda soydaşımız yaşamaktalar. Aralarında bilimadamları, işadamları ve her alanda kendisini ispatlamış değerli kişilikler bulunuyor. Görevimiz, öncelikle diyasporadaki insanlarımızın potansiyel gücünü Abhazya yararına kanalize edebilmek olmalıdır. Savaş sırasında oluşturduğumuz birlik ve beraberliğimizi barışta daha da güçlendirerek ilerilere taşıyabilmeli, aklımızı ve gücümüzü birleştirerek halkımızın hizmetine sunabilmeliyiz. Demografya ve geriye dönüş konularında ise en kısa sürede bir devlet programı belirleyerek ona göre hareket etmek son derece elzemdir. Ancak bu konu da serin adım atmamızı engelleyen nedir? Yıllardır konuşulan konuları bir an önce hayata geçiremememizin nedenleri neler olabilir? Kurucu cumhurbaşkanımız Vladislav Ardzınba’nın “Devletimizi sağlam temeller üzerinde yüceltmek istiyorsak diyasporamız yanıbaşımızda olmalı” sözlerini bu gün bile tüm canlılığı ile hatırlamaktayım. O halde bütün bunları neden gerçekleştiremediğimizin nedenlerini açıkça konuşmalı ve çözüm önerilerini de acilen ortaya koymalıyız.”

İki bölümden oluşan toplantının ilk bölümünde bilim adamlarından Abhazya Bilimler Akademisi Başkanı Prof.Zurab Capua, Filoloji bilimleri doktoru Tsira Gabniyapha, yazar Hayri Kutarba ve Kafkas Diyasporası tarihi araştırmacısı oryantalist  Esma Gurguliyapha birer konuşma yaptılar.

Konuşmacıların tamamı halkımızın yaşanan tüm zorlu süreçlere rağmen dilini ve kültürünü koruma başarısını gösterdiği, ancak bundan sonraki süreç için ise Abhazya devletinin desteğinin gerekliliği konusuna işaret ettiler. Yine sosyal ve kültürel yönü ağırlıklı olan bir devlet programının oluşturulması ve varolan sistemin reorganize edilmesi konusunda da ortak bir görüş oluştu. Konuşmacıların tamamı Geriye Dönüş Devlet Komitesinin çabalarını olumlu bulmakla birlikte, devletin diğer kurumlarının da sorumluluk üstlenmesi gerektiği konusunda fikir birliğine vardılar.

Konuşmalar sırasında geriye dönüş politikalarına destek verme amacıyla bir koordinasyon kurulunun oluşturulması gerektiği gündeme getirildi. Bazı konuşmacılar ise nerede olursa olsun halkımızın aynı dili konuştuğu ve bir tek anavatana sahip olduğu düşüncesinin insanlarımız arasında yaygınlaştırılmasının önemini vurguladı.

Toplantıda hazır bulunan ve kendisi de Batum’dan anavatana dönen ve savaş sırasında da tereddüt göstermeden cepheye koşan bir gazi olan başbakan yardımcısı Şamil Adzınba’da bir konuşma yaptı. Şamil Adzınba; “Elbette Apsuwalığımızın gereklerini yerine getireceğiz, ancak ele aldığımız konuları başarıyla sonuçlandırmak için bilimadamlarımızın görüşlerini ve dünyanın önümüze koyduğu yeni fırsatları da gerekli şekilde değerlendirmeliyiz. Devletin politikaları her zaman halkın desteğine  muhtaçtır, bu desteği de maksimum seviyede tutmalıyız” şeklinde konuştu.

Abhazya Cumhurbaşkanı danışmanlarından Vladimiz Zantariya ise; “Uluslararası Apsnı Vakfı” kuruluşunun üzerinden uzun bir süre geçmiş olmamasına rağmen el attığı ve başardığı konuların çok yönlü olmasına dikkat çekerek, vakfın kısa sürede Abhazya devleti ile halkı arasında adeta bir köprü olduğunu ifade etti.  Zantariya, diyasporadaki ulusal bilinç düzeyinin yüksekliğinden ve anavatana dönüş yapan kişilerin sürece olumlu katkılarından da övgüyle söz etti.

Daha sonra bir konuşma yapan Abhaz Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Cengiz Aşuba’da, başkanı bulunduğu federasyonun diyasporadaki insanlarımızın ulusal kimliklerinin korunması yönünde gerçekleştirdiği çabalardan söz etti. Bütün bu çabaların yetersiz olduğunu da ifade eden Aşuba, el birliği içerisinde her şeyden önce anadilimizin kaybolmaması için gerekenin yapılmasını zira dilini kaybeden kişinin ulusal benliğini de mutlaka kaybadaceğini işaret etti.

Toplantının ikinci bölümünde ise katılımcılar arasından söz alanlar konuya ilişkin görüş ve düşüncelerini paylaştılar.

“Uluslararası Apsnı Vakfı” önümüzdeki dönemde de diyaspora ve geriye dönüş konularında çeşitli organisazyonlar gerçekleştirmeyi planlıyor.

İçerik dağıtımı beslemesine abone olun.