Apsuwara

Oktay Çkotua

Apsuara Komitesi'nin tüm çalışmaları, Abhaz kültürünü ve geleneklerini gözümüz gibi koruyarak gelecek nesillere taşımak, kültürel ve manevi mirasımız olan Apsuarayı sonsuza dek yaşatmak ve kadim tarihimize sahip çıkarak ulusal kimliğimizi her ne pahasına olursa olsun koruma amacına yöneliktir.

 

Uluslararası Apsnı Vakfı’nın yüz yaşını aşkın yaşlıları ziyaret ederek çeşitli armağanlarla gönüllerini almayı ve ken

Uluslararası Apsnı Vakfı tarafından uygulamaya konulan bir proje kapsamında Abhazca öğrenmek isteyen kişilere "Akadem

Abhazlar arasında 100 yaşını aşkın çok sayıda insan bulunmaktadır.

Yasama açısından konuşacak olursam, değişik zamanlarda çok sayıda tasarının yasalaştığını ifade ed

“Uluslararası Apsnı Vakfı” tarafından organize edilen “Günümüz dünyasında gelenek ve göreneklerimi