Vakıf mali raporları

Vakıf harcamaları

2017

# Madde Toplam
1 İnsani yardımlar 961.303 Rub.
2 "Çocuklar ve tiyatro" projesi 52.406 Rub.
3 Yönetim giderleri 2.429.054 Rub.
4 Diğer harcamalar 192.930 Rub.
5 “Aguırazra” projesi Vakfın sürekli projelerindendir. 150.200 Rub.
6 "Aguabziyara" projesi 573.885 Rub.
7 Harcırah giderleri 1.115.670 Rub.
8 1 nolu Yuvarlak Masa Toplantısı 258.812 Rub.
9 "Anne ve meleği" projesi harcamaları 1.173.633 Rub.
10 "Apeypş" projesi giderleri 220.020 Rub.
11 Satın alma 75.300 Rub.
12 Basım yayın 185.600 Rub.
13 Ofis giderleri 89.332 Rub.
14 Temsilcilik harcamaları 243.952 Rub.
15 Проект "Новые технологии" 91.700 Rub.
16 “Akademia” Eğitim Merkezi 337.500 Rub.
17 Köylerde spor projesi "Aguamç" 57.225 Rub.
8.208.522 Rub.

Vakıf gelirleri

2017

# Bağışcı Toplam
1 ООО СП АбхазМорПром 4.000.000 Rub.
2 Импро 4.000.000 Rub.
3 Чакрапани Аравамутан 50.000 Rub.
4 ООО «Биофарма» 357.779 Rub.
8.407.779 Rub.

Banka hesapları

$

USD Dolar hesabı:

56: INTERMEDIARY BANK: The Bank of New York Mellon
Address: One Wall Street, New York, NY 10286, USA
S.W.I.F.T.: IRVTUS3N

57: BENEFICIARY BANK: 8901153311
BANK OF MOSCOW (SOCHI BRANCH)
MOSCOW RUSSIA SWIFT: MOSW RU MM

59: BENEFICIARY: 30111840400000000918
CB “UNIVERSAL-BANK”
SUKHUM ABKHAZIA

70: DETAILS OF PAYMENT:
ACC:40703840300000000057
IN FAVOR: Общественная организация «Международный Фонд Апсны» ИНН 1132873
+7840-226-32-48, КБ «Универсал-банк» (ООО)

P

RUB Ruble hesabı:

ОАО «Банка Москвы»
Кор. счет 30101 810 500 000 000 219

БИК 044525219 ИНН 7702000406

Получатель:
КБ «Универсал-банк»
30111810100000000918

ИНН 0001100065

Назначение платежа:
Для зачисления на счет № 40703810000000000057 ИНН - 1132873
Название организации: ОО «МФА» Общественная организация «Международный Фонд Апсны»
КБ «Универсал-банк» (ООО), г.Сухум,ул.Пушкина 16, +7840-226-32-48

EUR Evro hesabı:

56: INTERMEDIARY BANK: VTB BANK (Deutschland)

AG SWIFT: OWHBDEFF

57: BENEFICIARY’S BANK: ACC.0103991394 BANK OF MOSCOW (SOCHI BRANCH),
MOSCOW RUSSIA SWIFT: MOSW RU MM

59: BENEFICIARY: 30111978000000000918
CB “UNIVERSAL-BANK”
SUKHUM ABKHAZIA

70: DETAILS OF PAYMENT:
ACC: 40703978900000000057
IN FAVOR: Общественная организация «Международный Фонд Апсны» ИНН 1132873
КБ «Универсал-банк», +7840-226-32-48 (ООО)