Demografya Ve Geriye Dönüş Komisyonu

Sırma Ashuba

Demografya ve Geriye Dönüş Komisyonu  ulusal kültürümüz ile örf ve adetlerimizin devletimizin temel taşı olması yönünde çalışmalar yürütmektedir.

Ayrıca 30 yaşına erişip henüz evlenememiş olan gençlerimize çeşitli alanlarda yardım olanakları araştırılmaktadır.

Geriye dönüş alanında ise, bir çok projenin yanısıra, okul çağındaki soydaşlarımızın Abhazya’daki çeşitli devlet yatılı okullarında eğitim görmeleri ile ilgili projeler üzerinde çalışılmaktadır.

Ayrıca komisyonun ele aldığı konularla ilgili çeşitli  televizyon programları yapılmaktadır