Görüş ve Düşünceler

“Uluslararası Apsnı Vakfı” tarafından başlatılan çalışmalara parlamentodan destek. Meclis “Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sağlık Komisyonu başkanı Apollon Gurguliya ile yardımcısı  Leonid Çamagua vakıfla ilgili görüşlerini açıkladılar.
Görüş ve Düşünceler:

Apollon Gurguliya: Bugün tanınmış ve bağımsız bir cumhuriyette yaşıyoruz. Eskiden beri bu sonuç için nasıl mücadele edildiğini hepimiz iyi bilmekteyiz. Devletimizin bizim için varlık nedeni; halkımızı, dilimizi, tarihimizi ve kültürümüzü korumaktır. Dilimizi bu yüzden anayasal garanti altına aldık. Ancak eskiden beri ülkemizde verilen kavgaların arka planındaki en önemli neden nüfus olarak az oluşumuzdu. Bu yüzden, önümüzdeki dönemde nüfusumuzu nitelikli bir şekilde arttırmanın çözümlerini bulmalıyız.
Soner Gogua’nın başkanlığını yürüttüğü “Uluslararası Apsnı Vakfı” tarafından bu çerçevede başlatılan çabalara milletvekilleri olarak tam destek veriyoruz. Vakıf bünyesinde oluşturulan komisyonlara elbetteki halkın görüş ve önerileri de yön verecektir. Ancak bizler de aklımızı ve gücümüzü seferber edeceğiz. Hep birlikte halkımızın çıkralarını savunmamız çok daha kolay olur düşüncesindeyim. Sonrasında diğer devlet kurumlarının desteği de gelir ve daha çabuk yol alınabilir. Ben meslek olarak doktorum, görevim insanı yaşatmak, bu anlamda bir bakıma demografik sorunlara da ilgili olmak durumundayız. Günümüzde 30 yaşını geçtiği halde hala evlenmemiş, evlendiği halde ise henüz çocuk sahibi olmamış çok sayıda insanımız bulunuyor. Devlet olarak bu işin sağlık boyutunu, ekonomik boyutunu ele almalı ve gerçekçi bir analizden sonra bütçede de tahsisat ayırarak üzerimize düşeni yerine getirmeliyiz. İnsanlarımızın sosyal seviyeleri ne yazık ki aynı değil, bu yüzden çok çocuklu olup gerekli imkanlara sahip olmayan ailelerimiz de bulunuyor. Onların bizim desteğimize ihtiyaçları var. O halde gelin bütün bunları lafta bırakmayarak icraata geçirelim. Dünyadaki geçmiş tecrübeler biz bu işin olabilirliğini gösteriyor. Bu yüzden, sağlıklı bir nüfus artışı için dünyadaki yaşanmışları da inceleyerek yolumuzu ona göre belirlemeliyiz. Başkaca da bir çaremiz bulunmuyor. Devlet ve halk olarak güçlerimizi birleştirip sorunlara çözüm getirmeliyiz.  Bu anlamda vakıf yönetimi ve üyelerine çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diliyorum!

Leonid Çamagua: İçinde bulunduğumuz dönemde demografik sorunlarla ilgili bir hayli önerilerde bulunuldu. Ancak  pratikte yapılanların oldukça az olduğu kanaatindeyim. “Uluslararası Apsnı Vakfı” tarafından yeni doğan yavrularımıza yönelik başlatılan çalışmayı çok güzel bir ilk adım olarak niteliyorum. Nüfusumuzun kaliteli bir şekilde artışı, hayatımızı da her anlamda olumlu yönde etkileyecektir. Bizler, ülkemizi bir baştan bir başa ulusumuzun bireyleriyle doldurmalı, insanımızı da daha nitelikli yani kalifiye olarak yetiştirmeliyiz. Bu yüzden; Abhazya içinde ve dışında nerede olursak olalım güçlerimizi birleştirme zamanıdır. Bu çabaların yanı sıra nüfus artışına yönelik yeni vakıfların da kurulmaları gerekir diye düşünüyorum. Örneğin; kurulacak yeni vakıflarla üçüncü çocuktan sonra doğacak olan her yavruya 200-300.000 ruble veya daha fazla yardım sağlayarak aileleri bu yola özendirmek mümkün olabilir. Bunun sonuçlarının da üç-beş yıl gibi kısa bir sürede gözle görülebileceğine inanıyorum. Elbetteki Abhazya’da yaşayan tüm uluslar yasal olarak eşit konumda, ancak diğer ulusların varlıklarını devam ettirebilecekleri kendi öz vatanları bulunmasına rağmen Abhazların Abhazya’dan başka hiçbir dayanakları bulunmuyor. Bu yüzden ulusal varlıklarını korumak için kendilerine özel destekler sağlanmasının herhangi bir sakınca doğuracağını sanmıyorum. Açıkça ifade edelim ki burada tehlike sınırında olan Abhaz ulusudur. İstatistiklere göre Abhazya’da çok çocuklu diyebileceğimiz ailelerin sayısı 400’ü geçmiyor. Bu gün güçlerimizi birleştirip devletin de desteğiyle ilk etapta bu ailelerin sorunlarını halledebilirsek benzeri ailelerin sayılarını da hızla çoğaltabiliriz. Bu iş için maaşlarımızdan belirli bir kesinti de yapılabilir. Buna hiç kimsenin itiraz edeceğini sanmam. Eğer biz Abhazlar böyle bir çaba içerisine girersek, diğer kardeş halkların da tam destek vereceklerinden hiç şüphem yok. Bu konuya el atıp, bir kaç yıl içerisinde de olumlu sonuçlarını müşahade ettiğimizde, sonrasının çok daha kolay gelebileceğini düşünüyorum. Bu çerçevede yurt dışındaki soydaşlarımızın anavatana yerleşmeleri sürecine de büyük önem vermeliyiz. Konu ile ilgili bir devlet programının hazırlanması artık elzemdir. Elbette insanımızı tarih bilincine de sahip olarak yetiştirmeli, bu yüzden soydaşlarımızın yaşadıkları ülkelerdeki  arşivlere varıncaya kadar tarihimizle ilgili verileri bir an önce ortaya çıkarmalıyız. Bu konuda gençlerimize oldukça güveniyorum. Apsnı Vakfı’nın da bu çalışmalarıyla sürece önemli katkılar yapacağına inanıyorum ve sizlere de üstün başarılar diliuyorum.

İçerik dağıtımı beslemesine abone olun.