Dış İlişkiler Komisyonu

Maxim Gundjia

Uluslararası ilişkiler, tanınma yolunda olan bir ülke için hayati öneme haizdir. Özellikle de Abhazya için uluslararası ilişkileri geliştirmek ve güçlendirmek her zaman gündemin en önemli maddesidir. Bunun yanısıra, devlet kurumlarımız ve sivil toplum örgütlenmelerimiz, dünyanın neresinde olursa olsunlar soydaşlarımızla anavatan arasında köprü olma görevine dört elle soyunmalıdırlar.

Bilindiği gibi henüz dünya’nın bir çok ülkesi tarafından tanınmış değiliz, bu yüzden, bu uzun ve zorlu süreçte yapılması gereken çalışmaları sadece resmi kurumlara bırakmayarak sivil toplum olarak bizler de, resmi yollarla kurulamayan ilişkileri geliştirmeli ve bu şekilde üzerimize düşeni yerine getirmeliyiz.

Elbetteki bunu yaparken Abhazya’nın tanıtımını da  gerçekleştirmeli, jeopolitik alandaki gelişmeleri de sağlıklı bir şekilde analiz etmeliyiz.