KAFIAD

Toplantının ardından Uluslararası Apsnı Vakfı, Ankara Politik Çalışmalar Merkezi ve BDT Ülkeleri Enstitüsü arasında işbirliği anlaşması törenle imzalandı.

KAFIAD

09.22.2017

http://www.kafiad.org/alt/haber425.htm