Meclis başkan yardımcısı Emma Gamsaniyapha’nın demografik sorunlarla ilgili kısa konuşması

Yasama açısından konuşacak olursam, değişik zamanlarda çok sayıda tasarının yasalaştığını ifade edebilirim. Kısa bir süre önce de “Anne ve bebeğin haklarının korunmasına dair” bir yasayı kabul ettik. Bu yasa çeşitli tartışmaları ve görüşleri de beraberinde  ortaya çıkardı. Bazen yasalar, yürürlüğe girdikten sonra daha fazla tartışılıp eksiği gediği de ortaya konularak daha mükemmel hale getirilebiliyor. Bu yüzden, özellikle demografik sorunlara yönelik yasaların her zaman gündemde tutulması ve tartışılması gerektiğine inanıyorum. Sizlerin de demografik konulara olan hassasiyetinizi bilmekteyim. Bu konu hepimiz için en öncelikli gündemlerden bir tanesi. Kısa bir süre önce üçüncü çocuk için 50.000 ruble yardım yapılmasını öngören yasayı kabul ettik. Ancak yasa  henüz istediğimiz etkiyi yaratabilmiş değil çünkü  aileler, birinci ve ikinci çocukta da aynı desteği talep etmekteler. Bir diğer sorunun da varlıklı ailelerin daha az çocukla yetiniyor olmaları. Çok çocuklu aileler genelde köylerde yaşayan ve ekonomik imkanları sınırlı olan grupta yer almaktalar. Yaşam bizlere her geçen gün yeni tecrübeler kazandırıyor. Eksiklerimiz dün de vardı, bugün de var. Ancak aydınlar olarak hep bir araya gelip sorunlara çözüm yolları üretmeliyiz. Sorun ne olursa olsun çözüm için elimizi uzatmalıyız. Bu çerçevede devletin çabalarının yanısıra “Uluslararası Apsnı Vakfı” tarafından yapılan çalışmaları da takdirle izlemekteyim. Bir çok sosyal projeyi başarıyla yürütmektesiniz. En güzeli de diyaspora temsilcilerimzle birlikte ortak bir çaba gösteriyor olmanız. Halkımız televizyon yayınlarımızı büyük bir ilgiyle takip ediyor, bu programı da dikkatle izleyeceklerine ve son derece faydalanacaklarına inanıyorum. Son olarak benzeri abhazca programların arttırılmasını ve artık aynen bu günkü gibi sözün yanısıra eylemin de ortaya konması gerektiğini ifade etmek istiyorum.

İçerik dağıtımı beslemesine abone olun.