Basın Enformasyon ve Halkla İlişkiler Komisyonu

Guram Amkuab

Basın ve Halkla İlişkiler Komisyonumuzun temel hedefi, dünya’nın neresinde olursa olsunlar kendilerini Abhaz olarak niteleyen soydaşlarımıza, Abhazya, Abhaz Devleti,Abhaz ulusu, tarihi, dili, kültürü, ekomomisi ve politikası hakkında her türlü bilgiyi en doğru şekilde ulaştırma çabası içinde olmaktır. Bu bilgilendirme abhazca bilmeyenler için rusça, türkçe, arapça ve ingilizce olarak da yapılmaktadır. Bu amaçla “Apsıntüıla sara stüıla” adı altında abazaca bir dergi yayınlanmakta olup, bu dergi daha sonra vakıf sitesinde diğer dillere de çevirilerek okuyucunun yararına sunulmaktadır. Vakıf sitesinde yapılan çalışmalar günlük olarak yayınlandığı gibi, çeşitli video filmler ve yayınlar aracılığıla de halkımız uygulamalar hakkında bilgilendirilmektedir.