Uluslararası Apsnı Vakfı @dırra Çıts adını verdiği yeni bir projeye daha işlerlik kazandırdı

"Akurantzıra" projesi yüz yaşını aşkın büyüklerimize ziyaret ve hediyelerle moral desteği vermeyi hedefliyor.

"Uluslararası Apsnı Vakfı" çocuklarımıza tiyatro ve sanat sevgisini açılamak amacıyla yeni bir proje başlattı

"Uluslararası Apsnı Vakfı" çocuk sağlığı alanındaki çalışmalarını sürdürüyor

"Uluslararası Apsnı Vakfı" daha sağlıklı nesiler yetiştirilmesi için köylerimizde sporu teşvik etme amacıyla "Aguamç" projesini başlattı.

“Uluslararası Apsnı Vakfı” maddi durumu yetersiz olan okul çocukları için “Aguırazra” adı verilen yeni bir proje daha başlattı.

“Uluslararası Apsnı Vakfı”  “Gelecek” adını gerdiği bir proje ile çok çocuklu ve ekonomik durumu yetersiz olan Abhaz ailelere yardım çalışmalarını başlattı.

“Uluslararası Apsnı Vakfı”  insiyatifi ile “Anne ve Meleği” adı altında yeni bir proje uygulamaya konuldu.
“Uluslararası Apsnı Vakfı” içinde bulunduğumuz yılın şubat ayında Adalet bakanlığına verilen vakıf tüzüğünün onaylanarak yürürlüğe girmesiyle kuruluşunu resmen tamamladı. Dünya’nın neresinde olursa olsunlar Abhaz halkının birliği ve sorunlarına ortak çözüm yolları bulunması yönünde çaba sarfedecek olan vakıf, yurt dışındaki soydaşlarımızı anavatana yönlendirmeyi ve ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişimine ortak olmaları sürecine katkıda bulunmayı hedefliyor.

İçerik dağıtımı beslemesine abone olun.