Serebral Palsili Çocuklarımızla İlgili Çalışma Grubu Toplandı

Bugün, Uluslararası Apsnı Vakfı merkezinde, serebral palsi tanısı konan çocuklarımız ile ilgili çalışma grubunun toplantısı yapıldı. Toplantıya Abhazya'daki rehabilitasyon merkezlerinin yöneticileri katıldı. Toplantıda rehabilitasyon merkezlerine yardım konularının yanı sıra, serebral palsili çocuklara daha fazla destek sağlanması için etkili bir yapılanmanın oluşturulması yolları da tartışıldı.

Mali zorluklara ek olarak, birçok merkezde nitelikli terapist eksikliği son dönemde karşılaşılan en önemli sorun olarak gündemi işgal ediyor. Kısa süreli tedaviler için bile yurt dışına serebral palsi tanısı ile gönderilen çocuklar için gereken ek maliyetler ve engelli çocukların toplumdan izole edilmeleri de diğer önemli sorunlardan. Zira pek çok aile rehabilitasyon merkezlerinde engelli çocukları kaydetmemektedir.

Toplantıda, merkezlerin kendi başlarına çözülebilecekleri problemler olduğu gibi, “Uluslararası Apsnı Vakfı” tarafından “Aguabziyara” projesi çerçevesinde sağlanan desteklerle de rehabilitasyon merkezlerinin bir çok sorunu çözüme kavuştuğu ve bu yardımların kesintisiz devam ettirilmesi konusu da ele alındı..

Bütün bu çalışmalara ek olarak, engelli yurttaşlarımız için iş alanı yaratabilecek projeler de son derece önemli olup, çeşitli becerilerin kazanılması konusunda eğitim kurslarının sayısının hızla artırılması gerekmektedir.

İçerik dağıtımı beslemesine abone olun.