"Uluslararası Apsnı Vakfı" Heyeti Ankara'da Kafkas Dernekleri Federasyonu'nu Ziyaret Etti

Türkiye'de bulunan Uluslararası Apsnı Vakfı Heyeti, Kafkas Dernekleri Federasyonu'nu ziyaret etti. Vakfın yürüttüğü çalışmalar ve hedefleri konusunda Federasyon yetkililerine ayrıntılı bilgilendirmede bulunan başkan Soner Gogua, halkımızın yararına olan her türlü ortak proje için işbirliğine hazır olduklarını ifade etti. Vakıf çalışmaları hakındaki çeşitli yayınları federerasyon yetkililerine  ileten Gogua Kurumlarımız arasında olması gereken uyum ve işbirliğinin önemine de vurgu yaptı.

Delegasyon daha sonra Kayseri'ye hareket etti.

İçerik dağıtımı beslemesine abone olun.