"Uluslararası Apsnı Vakfı" Heyeti Türkiye'ye Yola Çıktı

Uuslararası Apsnı Vakfı çalışmaları hakkında diyasporamızı bilgilendirmek amacıyla, vakıf başkanı Soner Gogua ile Abhazya Yaşlılar Konseyi Başkanı Apallon Şinkuba, Dirmit Guliya Abhaz Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Arda Aşuba, vakıf yönetim kurulu üyeleri eski Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Nugzar Logua, İletişim Fakültesi Dekanı Guram Amkuab, gazeteci Sırma Aşuba ve Oktay Chkotua'dan oluşan Abhazya delegasyonu bu sabah Türkiye'ye hareket etti.

Delagasyon  Türkiye'de bulunduğu süre içerisinde İstanbul, Sakarya, Ankara, Kayseri ve Eskişehir'de çeşitli temaslarda bılunacak.