Uluslararası Apsnı Vakfı ve "L-Star" Vakfı arasında anlaşma imzalandı

Bu gün Uluslararası Apsnı Vakfı merkez ofisinde "L-Star" Vakfı" başkanı Lali Sıçınaapha ile vakıf başkanımız Soner Gogua bir araya gelerek her iki vakıf arasında ticari, ekonomik, bilim-teknik, kültürel ve insani yardım konularında işbirliğini öngören bir anlaşma imzaladılar.

Anlaşma çerçevesinde önümüzdeki dönemde bir çok ortak projeye işlerlik kazandırılması hedefleniyor.