“Uluslararası Apsnı Vakfı” yıllık faaliyet raporu “Uluslararası...

“Uluslararası Apsnı Vakfı” kuruluşundan bu güne dek, diğer yardım vakıflarından olan “Kearaz” ve “Aşana” vakfı ile çeşitli ortak projelere imza attı.

http://doczz.biz.tr/doc/260598/%E2%80%9Culuslararas%C4%B1-apsn%C4%B1-vakf%C4%B1%E2%80%9D-y%C4%B1ll%C4%B1k-faaliyet-raporu-%E2%80%9Culusla...