Uluslararası Sivil Toplum Örgütleri Forum'u Sohum'da Toplandı

Gayri ticari olarak faaliyet gösteren sivil toplum örgüteri 13 mart günü ilk kez olarak uluslararası bir forum çerçevesinde Abhazya'nın başkenti Sohum'da bir araya geldiler. Günümüze kadar sürdürülen çalışmalarla, önümüzdeki dönem projelerinin ele alındığı toplantıda sivil toplum örgütlerinin demokratik devlet oluşumuna katkıları da konuşmacılar tarafından gündeme taşındı. 

Forumun açılışını Uluslararası Apsnı Vakfı ve Abhazya Sivil Toplum Örgütleri Birliği başkanı Soner Gogua gerçekleştirdi. Forum'a Abhazya'daki 15 sivil toplum örgütünün yöneticileri ile Rusya ve Ermenistan'dan gelen ekspertler katıldılar. Forum çalışmaları süresince, İnsani Yardım Programları örgütünden Liyana Kuarçeliyapha, Sohum Gençlik Evi'nden Elena Kobakhiya, Zurab Açba Araştırma Merkezi "Şiddetsiz Dünya Örgütündenden" Dalila Pliyapha, "Ayna" tv stüdyosundan Nadajda Benediktova, Gençlik Bankası yönetim kurulu üyesi Gayane Mkırtıçyan, Avrasya İşbirliği Fonu direktörü Vazgen Karapetyan ve İnsani Yardım Dostluğu örgütündenTimur Hacışarev birer tebliğ sundular. 

Forum katılımcıları aşağıdaki kararları ise oybirliği ile kabul ettiler:

-Abhazya Anayasasına uygun çalışmalar yürütmek.

-Devletin sorunlarını saydam bir şekilde ele almak.

-Halkın çıkarlarını korumak.

-Devletin ve sivil toplum örgütlerinin eşgüdüm içerisinde çalışmalarını sağlama.

Bu prensipler ışığında sivil toplum örgütlerinin, ülkedeki sosyal barış ortamının sağlanması, demokratik yapıların güçlendirilmesi ve insan haklarının korunarak entegrasyonun sağlanması yolunda birlikte mücadele edilmesi karar altına alındı.

Toplantıda sivil toplum örgütlerinin çalışmaları hakkında kamuoyunun doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirilmesi konusunda da görüş birliğine varıldı.

Forum katılımcıları son olarak, Abhazya'da her yıl benzeri toplantıların gerçekleştirilmesi ile Rusya Federasyonu ve Ermenistan'daki sivil toplum örgütlenmeleri ile ortak bir platform oluşturulması kararı aldı.